Dlaczego podręczniki powinny być czytelny?

Przedstawienie wiadomości tekstowych w podręcznych jest najważniejsze. W przypadku tekstu niezwykle ważne są następujące cechy: dostępność językowa plus udział i jakość tekstów pouczających i instruktażowych. Na plus wyróżnia się spośród wszystkich w tym zakresie Nasza Szkoła podręcznik od TaniaKsiazka.

Dlaczego poprawny język podręcznika jest taki ważny?

Na dostępność z tekstem składa się przede wszystkim:

  • szczególna składnia zdań,
  • forma użytego słownictwa,
  • forma relacji nadawca-odbiorca.

Wszystkie te cechy należy dostosować do możliwości umysłowych i intelektualnych potencjalnego odbiorcy. Uczeń powinien bez problemu rozumieć tekst. Nie może od razu odnieść wrażenia, że jest traktowany poniżej swoich możliwości. Wadą jest nazbyt duży stopień zawikłania z przekazami kierowanymi do ucznia oraz ich infantylność. Nauczyciel, który zna swoich uczniów, powinien z łatwością dokonać odpowiedniej oceny tej cechy. Dla przykładu każdy podręcznik Nasza Szkoła jest napisany bardzo czytelnym dla ucznia językiem.

Jak teksty w podręcznikach powinny być pisane?

Teksty należy również przeanalizować pod kątem ich przydatności w budowaniu spójnych konstrukcji wiedzy. Wiedza jest spójna, gdy poszczególne elementy są ze sobą powiązane na podstawie oddziaływań przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych czy chronologicznych. Szczególną rolę odgrywa w tym zatem obecność tekstów, które ułatwiają zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi opanowanie niezbędnych technik operacyjnych. Wypowiadanie się w odniesieniu do przedstawionych faktów poprzez publikację i formułowanie norm postępowania determinuje ukształtowanie specyficznej postawy ucznia. Z drugiej strony może przyzwyczaić ich do biernego przyswajania gotowych myśli i wzorców zachowań.

Jakie znaczenie ma ekspresja językowa tekstu?

Dokonując oceny podręcznika, warto też poświęcić czas na językową ekspresję tekstu. Istnieje pewne przekonanie, wynikające z długofalowych środków przybliżania wiedzy szkolnej do wiedzy naukowej, że językiem przedmiotów ścisłych musi być dowolny język naukowy, tj. suchą, pozbawioną ekspresyjnych metod wyrazu. Tymczasem rzeczywistość jest wielokolorowa, nie kończy się na wymiernych i mierzalnych cechach, a zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również formowanie wrażliwości ucznia i rozwijanie jego strefy emocjonalnej. Metodą osiągnięcia tego celu może stać się właśnie bogaty, wyrazisty język. Całkowity zakres wiadomości tekstowej wyjaśniającej, odpowiadającej na pytanie: dlaczego tak się stanie?

Zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com