Jakie zadania dydaktyczne stoją przed podręcznikiem szkolnym?

Praca dydaktyczna, czyli pytania i instrukcje skierowane do ucznia są bardzo ważną częścią podręcznika. Jednak za każdym razem, gdy oceniamy podręczniki, rzadko są one brane pod uwagę. Przy ocenie elementów dydaktycznych najważniejszą kwestią jest ich przydatność w procesie dydaktycznym. Tę pożyteczność należy widzieć zarówno z punktu widzenia ucznia, który chce niezależnie opanować treść, a także z perspektywy nauczyciela, który organizuje lekcję.

Jakie znaczenie ma sfera dydaktyczna podręcznika?

To pytania i polecenia, realizacja, która wzbogaca ucznia o nową porcję wiedzy, umiejętności, a może uczy go określonych zachowań. Zgodnie z założeniami współczesnej dydaktyki, proces wychowawczy powinien polegać na dobrej, aktywnej postawie ucznia. Zdobywanie wiedzy powinno następować poprzez samodzielne rozwiązywanie kolejnych zadań od ucznia. Zawarcie w podręczniku instrukcji, które kierują jego postępowaniem, co doprowadzi go do opanowania nowych faktów, prawidłowości lub pomysłów, ułatwi tę procedurę. Zadania kontrolne, które sprawdzają stopień opanowania materiału, są lepsze do konstruowania i można je łatwo sformułować bezpośrednio na lekcji. Przygotowanie zadań organizujących cały proces badawczy jest trudniejsze, wymaga czasu i doświadczenia, toteż ich występowanie w podręczniku jest wyjątkowo pomocne. Nasza Szkoła podręcznik (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/operon) może w tym nauczycielowi bardzo pomóc, ponieważ tu zawarte zostały właściwe środki dydaktyczne.

Jak podręczniki mogą aktywizować ucznia?

Proste zadania, które po prostu wymagają odtworzenia informacji pochodzących z różnych źródeł, zwłaszcza ilustracji, tak naprawdę nie powinny być oceniane negatywnie. Stosowanie pytań i poleceń wewnątrz podręcznika kierujących procesem czytania treści rycin jest wysoce zalecane. Współczesna dydaktyka uznaje dekodowanie szczegółów zapisanych w formie graficznej za kluczowe umiejętności decydujące o sprawnym funkcjonowaniu człowieka. Istotne jest jednak, aby takie instrukcje nie stanowiły prawie wszystkich zadań, a odtwarzanie informacji po prostu nie było ostatecznym celem edukacji.

Jaki jest zatem dobry podręcznik?

W świetle powyższych rozważań można powiedzieć, że dobry podręcznik to taki, który:

  • zawiera grupy zadań związanych z treścią,
  • wskazuje uczniowi kolejne kroki w rozwiązaniu trudności,
  • uczy oceny faktów lub tworzenia nowych sytuacji.

Zadania dydaktyczne można również oceniać pod kątem ich przydatności do kształtowania wielu rodzajów umiejętności.

Edukacja autorstwa freepik - pl.freepik.com